Śniadeckich 21/2
00-654 Warszawa

Wyślij swoje CV

  Administratorem Państwa danych jest POLKOMA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-654), przy ul. Śniadeckich 21 lok. 2, tel.696 469 194 adres. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji umów. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z POLKOMA sp. z o.o. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy lub realizacja umów powiązanych. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim niezwiązanym z POLKOMA sp. z o.o. Odbiorcami danych będą tylko zleceniobiorcy POLKOMA sp. z o.o. i instytucje upoważnione z mocy prawa, dla których dostęp jest niezbędny do wykonania umowy. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym został zrealizowany ostatni kontakt z POLKOMA.


  Spółka POLKOMA sp. z o.o.
  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Warszawa Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000293771, NIP: 7010087147, REGON: 141111150
  Kapitał zakładowy: 500.000 PLN w całości opłacony.

  Bez znajomości siły słów
  nie sposób poznać ludzi

  Konfucjusz