Chińczycy są nacją znacząco
różniąca się pod względem
kulturowym od przedstawicieli
świata zachodniego.

Wykazanie się znajomością
pewnych zasad może mieć
strategiczne znaczenie i wpływ
na całokształt współpracy
oraz wzajemnych stosunków.

Kultura oraz społeczne obyczaje i zasady przekładają się również na prowadzenie biznesu oraz podejście do partnerów handlowych. Niezwykle cenione są rytuały społeczne, konwenanse, reguły prowadzenia rozmów.

Dlatego tak ważne jest poznanie zasad, które powinny obowiązywać podczas prowadzenia negocjacji z inwestorem (partnerem handlowym), negocjacji oraz szeroko rozumianej komunikacji. Ich przestrzeganie przez stronę polską może pozytywnie wpłynąć na relacje z chińskim przedsiębiorcą i przełożyć się na sukces danego projektu.

Osoby, które rekomendujemy do pracy, w większości po ukończonych studiach sinologicznych, doskonale znają powyższe zasady komunikacji i etykiety biznesu.

Ze względu na różnice kulturowe
partner chiński zawsze preferuje
rozmawiać w swoim ojczystym.

W Chinach bardzo mocno zakorzeniona jest obawa przed "utratą twarzy" - przedstawiciel Państwa Środka woli nie ryzykować popełnienia błędu językowego, zakłopotania i zostania błędnie zrozumianym.

Wielu Chińczyków, którzy nawet studiowali angielski, uzyskiwało dobre wyniki w zakresie testów pisemnych (gramatyki), mówienie nie jest ich najmocniejszą stroną. Wynika to po prostu z faktu, iż pochodzą z innego kręgu językowego.

Nawet jeśli chiński biznesmen zna angielski, zawsze jest mu łatwiej i "bezpieczniej" rozmawiać po chińsku.

Otwiera się wtedy zacznie bardziej i czuje się swobodnej, co może zaowocować skutecznymi i efektywnymi rozmowami biznesowymi.

Bez znajomości siły słów
nie sposób poznać ludzi

Konfucjusz